IMC 2008: Participants

IMC 2008: Sessions featuring Zahari Nikolov Konkyov