Skip to main content

IMC 2012: Sponsors

IMC 2012: Sessions sponsored by: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals 'Espai, poder i cultura', Universitat de Lleida / Observatori de l'Alimentació, Universitat de Barcelona