IMC 2016: Sponsors

IMC 2016: Sessions sponsored by: Project 'Mercados alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinámicas' (HAR2012-31802, MINECO, Gobierno de España), Universitat de Lleida / Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona