IMC 2016: Sponsors

IMC 2016: Sessions sponsored by: Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo