IMC 2018: Sponsors

IMC 2018: Sessions sponsored by: Towarzystwo Naukowe, ToruĊ„