IMC 2019: Sponsors

IMC 2019: Sessions sponsored by: Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval (Refiscat), Universitat de Girona