Skip to main content

IMC 2020: Sponsors

IMC 2020: Sessions sponsored by: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent / Christendom en Idee├źngeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen / Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen